INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301

INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301 - E. van Eijken | Warmolth.org

...chouwen als afzonderlijke entiteiten, wordt er ziekenhuisbreed bekeken hoe de capaciteit (her)verdeeld kan worden ... Integraal werken: nog volop in ontwikkeling | Movisie ... . Integraal capaciteitsmanagement is een zich ontwikkelend specialisme, waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar het inrichten van zorgprocessen. Ketencapaciteitsmanagement, zoals integraal capaciteitsmanagement ook wel wordt genoemd, richt zich op bijvoorbeeld procesoptimalisatie, personeelsplanning, OK planning, financiële performance en het uitwisselen van gegevens. Integraal werken is een aanpak waarbij er samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de c ... Programma Integraal Werken in de Wijk | Kennisplein Zorg ... ... . Integraal werken is een aanpak waarbij er samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. Eén cliënt, één gezamenlijk plan, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt. Figuur: model van Dahlgren en Whitehead. Integraal gezondheidsbeleid: domeinoverstijgend samenwerken. Om complexe gezondheidsproblemen aan te pakken is het nodig samenhangend beleid te maken gericht op zowel leefstijlfactoren van mensen als op hun sociale en fysieke omgeving, participatie en toegang tot voorzieningen. Bij het alloceren van capaciteit moeten keuzes worden gemaakt die potentieel conflicterend zijn. Voordat een organisatie aan de slag gaat met het integraal plannen van hun capaciteit, is het daarom van belang scherp te hebben met welk strategisch doel dit gebeurt. Goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp vindt u op een nieuw platform van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut. Professionals maken hier kennis met goede hulp voor kinderen en gezinnen met ernstige, meervoudige problemen, passend bij hun zorgvraag. Deze ontwikkelingen en de opgedane ervaringen bij het maken van plannen en de implementatie van integraal crisismanagement zijn de aanleiding voor deze update. ... Voorbeelden van kritieke besluiten zijn het evacueren, het stopzetten van zorg, het naar buiten treden met onderzoeksresultaten die tot veel beroering zullen leiden, etc. 4. 'Handreiking Integrale Zorg', ontwikkeld door Van der Zijden & Diephuis in samenwerking met verschillende branches en experts (2012) 'Adviseren over en plannen van jeugdhulp' (Verheij, Westerman & Mauer, 2014) 'Greep op wraparound care' (Schamhart & Colijn, 2012) Door mijn werk in het programma Integraal Werken in de Wijk ben ik goed bekend met de complexiteit en de kracht van integrale samenwerking. Ik ontwikkelde en beproefde de kennisbouwstenen samen met wijkteams en collega's van IWW als handvat bij de zoektocht naar de invulling van het werk van wijkteammedewerkers. Integrale capaciteitsplanning is een krachtig middel dat sterk in opkomst is binnen ziekenhuizen. Zorg er wel voor dat je voordat je dit breed gaat implementeren, je je strategische waardeproposities scherp hebt. En gebruik vervolgens deze nieuwe manier van capaciteitsmanagement om sneller en beter je strategische doelen te realiseren. Noël ... Het bijvoeglijke naamwoord 'integraal' wordt gebruikt als iets allesomvattend is, er ontbreekt niets. Synoniemen van integraal zijn: voltallig, algeheel, helemaal, volledig, onverkort. De term wordt veel gebruikt in de politiek, bij het maken van beleid : "de oplossing van het fileprobleem vraagt om een integrale aanpak...

INFORMATIE

AUTEUR
E. van Eijken
DIMENSIE
8,4 MB
BESTANDSNAAM
INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301.pdf

OMSCHRIJVING

INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301 is een boek van E. van Eijken

Wil je het boek lezen?INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E. van Eijken. Lezen INTEGRAAL: PLANNEN VAN ZORG 301 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN