Een handvol woorden. Teksten over Jezus van Nazareth

Een handvol woorden. Teksten over Jezus van Nazareth - J. Faber | Warmolth.org

... v.Chr. - Jeruzalem, ca. 30 n.Chr.) was een Joodse profeet ... Jezus' leven in Nazareth | Het leven van Jezus ... .Vanaf ongeveer 28 n.Chr. trad hij op in Galilea en Judea.Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd. Jezus' geboorte, wat er gebeurde toen hij nog jong was, zijn doop, de jaren dat hij predikte, zijn onderwijs en zijn wonderen. Jezus' dood. Belang van taal. Voor een ander voorbeeld waarmee het belang van taal duidelijk wordt gaan we terug naar het bordje dat boven Jezus werd gespijkerd toen Hij aan het kruis hing. De Hebreeuwse vertaling van 'Jezus van Nazareth, Koning ... Het leven van Jezus: Van zijn geboorte tot zijn dood ... ... . De Hebreeuwse vertaling van 'Jezus van Nazareth, Koning van de Joden' is namelijk Jeshua haNozri weMelech haJehudim. Jezus werd niet geboren uit een maagd, tekst van Hans Stolp uit 'Jezus van Nazareth. Esoterisch Bijbellezen'. Wie iets wil begrijpen van het geheim van Jezus van Nazareth, zal een onderscheid moeten maken tussen enerzijds de mens Jezus van Nazareth en anderzijds Christus, de goddelijke geest die hem de laatste drie jaar van zijn leven bewoonde. Ongetwijfeld heerst er opwinding in Nazareth. Toen Jezus ruim een jaar geleden wegging om door Johannes gedoopt te worden, ... De mensen zijn verbaasd over 'de aangename woorden die uit zijn mond komen' en zeggen tegen elkaar: ... HOOFDSTUK 37 Jezus wekt de zoon van een weduwe tot leven Jezus kan verwijzen naar: . Jezus van Nazareth, de centrale figuur in het christendom als Zoon van God . Jezus (historisch), overzicht van de resultaten van historisch-kritisch onderzoek naar Jezus van Nazareth Jezus (traditioneel-christelijk), overzicht van de opvattingen over Jezus van Nazareth in de belangrijkste traditioneel-christelijke stromingen ... Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus (Oudgrieks: Ἰησοῦς) zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis hing. ...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Faber
DIMENSIE
5,74 MB
BESTANDSNAAM
Een handvol woorden. Teksten over Jezus van Nazareth.pdf

OMSCHRIJVING

Steeds weer blijkt, dat er zowel bij ouderen als bij jongeren een grote behoefte bestaat aan publicaties, waarin bepaalde gedeelten uit de Bijbel op heldere en doorzichtige wijze worden uitgelegd. Met deze uitgave komt de auteur aan die vraag tegemoet. In dit boek worden verschillende perikopen, die alle te maken hebben met het leven en het werk van Jezus op aarde, uitgelegd. Het zijn steeds vrij korte hoofdstukjes (ongeveer vijf pagina's), die zich zowel direct na elkaar als afzonderlijk laten lezen. 'Een handvol woorden' is een boek, dat de rijkdom van de Schrift voor ons toegankelijk wil maken - de inhoud is troostend, bemoedigend en brengt de Bijbel midden in ons leven hier en nu. De auteur is sinds ongeveer vijftien jaar verbonden aan de gereformeerde kerk van Kampen en houdt zich in het bijzonder bezig met het pastoraat onder theologische studenten. Zijn preken en meditaties worden gekenmerkt door een grondige, heldere en verrassende exegese.

Wil je het boek lezen?Een handvol woorden. Teksten over Jezus van Nazareth in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Faber. Lezen Een handvol woorden. Teksten over Jezus van Nazareth Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN