Duurzaam Erfgoed

Duurzaam Erfgoed - Rijksdienst Voor Cultureel Erfgoed | Warmolth.org

...m. Op het gebied van energiezuinigheid is vaak nog winst te behalen ... Toolkit - Toolkit Duurzaam Erfgoed ... . Duurzaam behoud van cultureel erfgoed Thema+ Het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode Business Universiteit onderzoekt de dilemma's rond het behoud en beheer van monumentale en andere historische en beeldbepalende gebouwen, binnen de huidige maatschappelijk context. Belang-rijke aandachtspunten hierbij zijn energiebesparing en CO 2 Veel eigenaren gingen u voor en kregen advies over isolatie en duurzame energie van Erfgoed Leiden en Omstreken. Brochure . In onze brochure leest u waar u rekening mee moet houd ... Ramen - Toolkit Duurzaam Erfgoed ... . Brochure . In onze brochure leest u waar u rekening mee moet houden, als u uw historische woning energiezuiniger wilt maken. Met toepassing van 'quick-wins' is snel resultaat te boeken. Duurzame monumentenzorg. Denkt u dat energiezuinig wonen in een historisch pand onmogelijk is? Nee hoor! Sterker nog: juist in oude gebouwen zijn grote winsten te halen. Bij Erfgoed Leiden en Omstreken zijn ze al jaren bezig met het verduurzamen van gebouwd erfgoed. Het duurzaam monumentenpaspoort is door Erfgoed Zeeland ontwikkeld in het kader van het project Duurzame Monumenten Zeeland. Het is een advies op maat en geeft de stand van zaken weer plus de maatregelen die kunnen worden getroffen om het monument duurzamer te maken. Ik dacht erfgoed is toch altijd duurzaam, dat is dubbelop. Maar uit de schaarse informatie bleek dat het niet om erfgoed gaat, in de gangbare zin van het woord, maar om 'duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen'. Zo krijgt het woord erfgoed een heel andere betekenis: je kan het nieuw bouwen. Duurzaam erfgoed: van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw. De komende jaren staat ons een grote energietransitie te wachten. Steeds meer woningen worden aardgasvrij en het doel is om in 2050 een CO2-arme samenleving te hebben. Ook voor monumenten is verduurzamen mogelijk. Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres werd duidelijk dat er een hoop te winnen valt. Lees het verslag van deze bijeenkomst Duurzaam Erfgoed Congres 2019 - "Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw" Energietransities hebben het Noord-Hollandse landschap door de eeuwen heen beïnvloed, met prachtig erfgoed tot gevolg. Nu de klimaatdoelen zijn gesteld en duurzaamheid volop in de belangstelling staat, is het tijd voor de volgende stap. Tijdens het Duurzaam Erfgoed Toolkit Duurzaam Erfgoed. In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot schade. Ik dacht erfgoed is toch altijd duurzaam, dat is dubbelop. Maar uit de schaarse informatie bleek dat het niet om erfgoed gaat, in de gangbare zin van het woord, maar om 'duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen'. Zo krijgt het woord erfgoed een heel andere betekenis: je kan het nieuw bouwen. Het stimuleren van het gebruik van duurzame bestandsformaten gaat niet simpelweg om een keuze tussen officiële en de facto standaarden. Voor veel gebieden en toepassingen, zoals Geografische Informatie Systemen (GIS) of Virtual Reality zijn namelijk alleen de facto standaarden beschikbaar. Duurzaam Erfgoed Congres 2019: Datum: Donderdag 6 juni Tijd: 13:00 - 18:00 uur Locatie: Centrale Markthal Amsterdam Zo bouwen we samen aan een duurzamer Gouda. Lees verder beplanten van Geveltuinen. Lees verder digitale finale Wedstrijd Duurzame Stad 19 juni. Lees verder In 2040 CO2 neutraal Gemeente Gouda en duurzame energie. Lees verder iets voor jou.. ... Brochure 'Erfgoed en Duurzaamheid' Erfgoed verduurzamen. Veel erfgoed staat voor de opgave om (meer) inkomsten te genereren en duurzamer te opereren om toekomstbestendig te zijn. De EU ondersteunt de erfgoedsector door subsidie voor pilots die innovatieve duurzame technieken toepassen om de CO2- én energierekening naar beneden te brengen. Archieven, musea en andere instellingen besteden op deze dag aandacht aan het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties. Stadsarchief Rotterdam en H...

INFORMATIE

AUTEUR
Rijksdienst Voor Cultureel Erfgoed
DIMENSIE
5,52 MB
BESTANDSNAAM
Duurzaam Erfgoed.pdf

OMSCHRIJVING

Als het gaat om energievriendelijk beheer en onderhoud van monumenten zijn er veel vragen: dubbelglas bijvoorbeeld is in veel gevallen niet toegestaan, maar wat zijn dan de alternatieven? Zo spelen er tal van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Dit boek behandelt het algemene beleid én de praktijk op dit vlak, besteedt volop aandacht aan materialen en geeft uitgebreide informatie over energie(verbruik). Het meest complete en praktische boek over dit onderwerp, met uitgebreide aandacht voor de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Een onmisbaar handboek voor iedereen die een monument bezit, huurt of er beroepsmatig mee bezig is.

Wil je het boek lezen?Duurzaam Erfgoed in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rijksdienst Voor Cultureel Erfgoed. Lezen Duurzaam Erfgoed Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN