God is machtig maar hoe

God is machtig maar hoe - P.B. Suurmond | Warmolth.org

...igatie. Vorig bericht Brede kerkenraad en kennismaking met ds Ouwerkerk Volgend bericht Bijbelkring ... God is machtig maar hoe - Suurmond - (ISBN: 9789025942533 ... ... . Geef een reactie Reactie annuleren. God is de Almachtige, maar zal niets doen wat strijdig is met Zijn gerechtigheid. God is Almachtig. Hij is een God die om Christus' wil de zonde wil en kan vergeven. Als we vervolgens nadenken over Zijn gerechtigheid, Zijn rechtvaardigheid, dan kun je zeggen dat God doet wat op grond van Zijn Woord van Hem te verwachten is. Alle reden voor ons als mensen om Hem te prijzen met Psalmen 8 : 10: HEER, onze Heer, hoe machtig ... God is machtig | Christelijke verhalen ... . Alle reden voor ons als mensen om Hem te prijzen met Psalmen 8 : 10: HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde. God als Vriend We zien God als een Vriend, Die naast ons staat. En dat is goed, want God is Zelf naar ons toegekomen. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus, in de gedaante van een mens, naar deze aarde toegestuurd. Wij belijden dat God machtig is, dat voor de Heere niets te ... En God vergadert Zich nu een volk voor Zijn Naam. Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te ... Wij hoeven niet gebukt gaan onder onze zonde. God dank. Maar wij moeten onze zonde wel in het licht brengen ... Maar Jezus heeft nooit beweerd op hetzelfde niveau te staan als de almachtige God. Hij zei: „De Vader is groter dan ik" (Johannes 14:28). Jezus' eerste volgelingen zagen hem niet als gelijk aan de almachtige God. De apostel Paulus schreef bijvoorbeeld dat nadat Jezus uit de dood was opgewekt, God Jezus 'tot een superieure positie ... Ik weet nog goed hoe ik tijdens mijn studie smulde van de theologen die deze kant op gingen. Zo hoorden we van de Amerikaanse rabbijn Harold Kushner, die een aangrijpend boek schreef naar aanleiding van zijn ongeneeslijk zieke zoon: Als het kwaad goede mensen treft.Zijn conclusie: God is wel goed, maar niet almachtig. Een antichristelijk kenmerk is dus de loochening, dat God de Vader van Jezus Christus en Jezus de Zoon van God is. Volgens de Bijbel is maar één God en die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. Lees o.a. 2 Kor. 5:19 "…en God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen…." God is absoluut niet de duivel zelf. Hier een heel kort verhaal hoe ik er over denk: of je je er in kunt vinden is aan jezelf. Er was een Engel waar God veel op vertrouwde en waar hij evenveel kracht aan gaf als dat hij zelf had. Alleen de mogelijkheid van leven en dood kreeg die Engel niet. Wij belijden dat God machtig is, dat voor de Heere niets te wonderlijk is, maar geloven we het eigenlijk wel? 'Ja,' zeggen we dan, 'in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, zien we God aan het werk, maar daarna is het daadkrachtig ingrijpen van God minder geworden. Het gebeurt nog wel op de zendingsvelden, maar hier toch niet…' God kan niet iets doen dat tegen Zijn eigen karakter in zou gaan. Omdat God onveranderlijk is, moeten Zijn woorden Zijn integriteit weerspiegelen (Numeri 23:19). God kan niet liegen (Hebreeën 6:18). In alle gevallen blijft God niet alleen waarheidsgetrouw, maar komt Hij ook elke eed en belofte na die Hij doet. Machtig God, sterke Rots. Zomaar schieten verschillende liedregels door je gedachten. Bij de titel van deze meditatie, maar ook bij vers 2 van deze Psalm. Hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde. Ja, 'hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam'. En dan die tweede regel van Lied 443: 'Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.' Verborgen ... Essay Leiderschap Hoe machtig China de chaos indamt Beeld AFP/ANP. Chaos voorkomen is een oeroud instinct van China's leiders, ontdekte Alexander Zwagerman in de tien jaar dat hij in China woont. Maar als ik mij een door God gewenst mens voel is dat óók waar. ,,In beginsel kun je ontkennen dat er een God bestaat. Je kunt zeggen: ik heb alles wat in mijn leven gebeurt aan mijzelf te danken. Maar zelfs een stevig antwoord neemt de vraag niet weg, waarom er zoveel gebeurt dat mensen beschadigt en verdriet doet. Samen willen we proberen na te denken over de vragen die we daar zelf bij hebben, over de antwoorden die (sommigen van) ons helpen, en hoe de Bijbel ons daarbij helpt. Verkondiging van Psalm 103,15-17: Wij zijn sterk, maar God is machtig! Zingen: Gezang 460 Dankzegging en voorbeden Collecte Leefregels Zingen: Gezang 465, 4 en5 Zegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus! De zomertijd is de tijd van de grote sportevenementen. Dit jaar geen voetbal. Maar altijd wel Wimbledon en natuurlijk de Tour de France. Prachtig zegt de berijmde Psalm 68:9 dat: 'God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen.' De ziekenzalving zegt: 'Ik verwacht zegen van God.' Gebed heeft daarin een belangrijke plaats. Ik geloof niet in geneeskrachtige olie, maar in de genezende kracht van God....

INFORMATIE

AUTEUR
P.B. Suurmond
DIMENSIE
7,16 MB
BESTANDSNAAM
God is machtig maar hoe.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?God is machtig maar hoe in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.B. Suurmond. Lezen God is machtig maar hoe Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN