Grondbeleid en marktoriëntatie : risicobeoordeling in de grondexploitatie

Grondbeleid en marktoriëntatie : risicobeoordeling in de grondexploitatie - none | Warmolth.org

...ocieteit Phoenix 1847-1997 16 gedichten 1892 - 1967 - 75 jaar Gaze De risico's verdeeld over de programma's zien er als volgt uit ... Search results | TU Delft Repositories ... . In deze grafiek is zichtbaar dat de grootste risico's in de grondexploitatie (programma 8), het sociaal domein (programma 6) en de bedrijfsvoering (programma 9) zitten. Grondexploitatie (programma 4 en 9) De gemeente heeft gronden aangekocht om de verwezenlijking van ruimtelijke doelstellingen mogelijk te maken. De ontwikkeling van projecten brengt in de loop der jaren aanzienlijke investeringen met zich mee. Daar staan aanzienlijke opbr ... Grondbeleid en haalbaarheid by Leerstoel ... ... . De ontwikkeling van projecten brengt in de loop der jaren aanzienlijke investeringen met zich mee. Daar staan aanzienlijke opbrengsten in de vorm van grondverkopen en bijdragen in de kosten tegenover. In het kader van mijn werkzaamheden als planeconoom heb ik een rekenmodel grondexploitatie, exploitatieplan en risicobeoordeling in Excel ontwikkeld. Als docent, van de door mij zelf ontwikkelde leergang Grondexploitatie, Masterclass kostenverhaal en exploitatieplan bezit ik voldoende kennis op het gebied van en het toepassen van de grondexploitatiewet en kostenverhaal. Een onderdeel van de vernieuwde Wet Bodembescherming is de risicobeoordeling van bodemverontreinigingen. De handreiking Triade 2011 beschrijft hoe in stap 3 van het Saneringscriterium locatiespecifiek ecologisch onderzoek kan worden uitgevoerd binnen de Nederlandse bodemwetgeving. Hierin wordt lokale informatie over de aard van de verontreiniging en eventuele effecten op de omgeving meegenomen ... In deze grafiek is zichtbaar dat de grootste risico's in het sociaal domein (programma 6) en de grondexploitatie (programma 8) zitten. Dit is ook zichtbaar in de top 12 risico's. Zoals ook daar beschreven is er met ingang van deze Programmarekening een cijfermatig risico opgenomen voor de transitie in het sociaal domein. 1 Gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijk Beleid en Project Juni 2016. 2. 3 Toelichting Inhoudsopgave VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL A: GRONDBELEID IN HOOFDLIJNEN 11 1 INLEIDING Functie van het gemeentelijk grondbeleid Doel van de nota 13 2 HOOFDLIJNEN GRONDBELEID Functie van het gemeentelijk grondbeleid 14 3 KADER GRONDBELEID Grondbeleid en ruimtelijk beleid Samenwerking marktpartijen ... De Kampioen - 1907 Volledige werken van den Oude heer Smits I Schandaal in Damascus - en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-n... De woningbouw in de Waalsprong is weer verder op gang gekomen met de voorbereiding van de Grote Boel en De Stelt. De uitvoering van de Waaijer (Landschapszone) krijgt verder zijn beslag. Begin 2014 is de eerste paal voor de Handelskade, terrein De Gelderlander (ca. 540 Woningen en 2800 m2 comm. voorzieningen) geslagen. grondexploitatie actief gemaakt. De grondexploitatie is gemaakt op prijspeil 1 januari 2019. In het vertrouwelijk deel wordt verder uitleg gegeven over de grondexploitatie begroting en mogelijke risico's. Het resultaat op eindwaarde van deze exploitatiebegroting bedraagt op 1 januari 2022 € 44.580,- positief. Risicobeoordeling bij de jaarrekening 2018 De risicoanalyses zijn begin 2019 voor de jaarrekening 2018 geactualiseerd. Ook dit jaar is gekeken naar de algemene risico's op de onderdelen prijs, vertraging en programma. Voor de langer lopende projecten is ook het risico van een stijgende rente op langere termijn beoordeeld....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
9,97 MB
BESTANDSNAAM
Grondbeleid en marktoriëntatie : risicobeoordeling in de grondexploitatie.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Grondbeleid en marktoriëntatie : risicobeoordeling in de grondexploitatie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Grondbeleid en marktoriëntatie : risicobeoordeling in de grondexploitatie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN