Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek

Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek - none | Warmolth.org

... en les- en cursusgeld zie de website van DUO ... De leerwegen op het VMBO - GO VMBO ... . Meer info Enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn belangrijke eigenschappen. Wil je deel uitmaken van de wereldwijde markt en in de (inter)nationale (groot)handel werken? Dan moet je flexibel en ondernemend zijn, zodat je razendsnel kunt inspelen op de actualiteit en de concurrentie om jouw producten zo snel of goedkoop mogelijk hier naartoe te halen. Mogelijkheden . Naast de bbl-opleidingen in de de richting ... Italie Boek PDF Online ... . Naast de bbl-opleidingen in de de richting Techniek & Technologie, verzorgd door het Techniek College Rotterdam, kunt u in de Studiewijzer een selectie maken uit de mogelijkheden van Zadkine.U kunt filteren op vakrichting, locatie, niveau en leerweg (bijvoorbeeld volwassenen, cursus, bbl, et cetera). In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bbl- of kbl-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door 'doen'. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte […] Handel & Ondernemen kan je doen op mbo-niveau 2, 3 en 4. Als je kiest voor niveau 2, dan heb je binnen 2 jaar je diploma. Je kunt niveau 2 en 3 samen in 3 jaar afronden. Een mbo-niveau 3 opleiding duurt 2 jaar en niveau 4 doe je in 3 jaar. Wel studiefinanciering en OV-jaarkaart (zie de website van Duo) . Geen studiefinanciering en OV-jaarkaart. 1 of 2 dagen per week stage. 3 of 4 dagen per week werken. 3 of 4 dagen per week naar school. 1 of 2 dagen per week naar school. Veel contact met leeftijdgenoten, doordat je veel op school bent. Baken Stad College: schoolgids 2011/2012. Schoolleiding en contact 1.1 Algemeen Waarnemende directie: De heer K. van Eerten De heer G. Roos De BBL betekent dat een leerling gedeeltelijk naar school gaat om onderwijs te volgen en daarnaast een deel in de praktijk werkzaam is. Vaak houdt dit in dat er vier dagen in de week gewerkt wordt en één dag in de week onderwijs gevolgd wordt. Dit komt omdat er een onderverdeling is gemaakt in de invulling van een BBL-traject. Economie en Ondernemen. Een leerling die het profiel Economie en Ondernemen (E&O) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde, Duits of Frans. Het * achter de titel van het keuzevak betekent dat er ook een vakinhoudelijke uitwerking beschikbaar is. Vervolgopleidingen• Accountmanager niv 4• Communicatie niv 4• Marketing niv 4• Intern. handel niv 4• Juridisch medewerker niv 4 19. Vakkenpakket BBL/KBL• Sector verplichte deel: - Handel & Administratie & Verkoop (14 lesuren) - Economie (2 lesuren BBL, 3 lesuren KBL)• Verplichte keuze uit: - Wiskunde - Duits• AVO-vakken ... deel, het sectordeel en het vrije deel, zoals bepaald in de artikelen 22 t/m 25 van het Eindexamenbesluit. Het SE mavo (vmbo TL) bestaat tevens uit een profielwerkstuk. 3 Het rooster van het CE wordt ten minste 15 werkbare dagen vóór het begin van het CE verstrekt. Artikel 4 Toelating tot het eindexamen pagina 4 Hoofdstuk 5 Doorstroommogelijkheden pagina 5 Pagina 1 van 23 september 2013 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 2013-2015 Beste jongens en meisjes, Dit schooljaar begint voor jullie het examen VMBO. Hierbij ontvangen jullie een overzicht van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de schooljaren 2013-2015 en het examenreglement. BBL en Deeltijd BOL: Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2019/2020 € 243,-. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit € 588,-. Verder leren Na deze opleiding kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4, zoals: Klas 2 KBL/BBL Plan van toetsing en afsluiting 2019-2020 . 2 Voorwoord. Ter Apel, juli 2019. Aan de leerlingen van klas 2 basis en kader. Beste leerling, ... Deel 4 Regels en procedures bij overgangs- en rapportvergadering 1....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,83 MB
BESTANDSNAAM
Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek.pdf

OMSCHRIJVING

Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek is een boek van ThiemeMeulenhoff bv

Wil je het boek lezen?Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Link / 4 BBL/ KBL Handel en administratie / deel Bronnenboek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN