Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek

Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek - A.C. Verhoef | Warmolth.org

...r beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leerwegen ... Traject Welzijn Communicatie MZ by ThiemeMeulenhoff - Issuu ... . ... Veel van de cookies worden gebruikt met als uitsluitend doel om de communicatie die benodigd is om de website weer te geven uit te voeren of om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te leveren. Traject Welzijn - Communicatie MZ Niveau 3&4 Werkboek 2e druk is een boek van A.C. Verhoef uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006978483 Vind mz | Nieuw in Studieboeken en Cursusse ... Bekijk alle inkijkexemplaren | VIG-MZ | mbo | ThiemeMeulenhoff ... . ISBN 9789006978483 Vind mz | Nieuw in Studieboeken en Cursussen op Marktplaats - Voor iedereen een voordeel. A.C. Verhoef is een geweldige auteur. Download en lees het boek Traject Welzijn - Communicatie MZ Niveau 3&4 Werkboek op onze website imperialviennaorchestra.co.uk. Helemaal vrij. U vindt Traject Welzijn - Communicatie MZ Niveau 3&4 Werkboek in PDF, ePUB, MOBI. Koop Traject Welzijn Werkboek Communicatie PW niveau 3/4 van ThiemeMeulenhoff met ISBN 9789006978551. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Deze uitgave Communicatie MZ maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. De theorie van deze uitgave sluit volledig aan bij onderstaande kerntaak uit het kwali† catiedossier Maatschappelijke zorg. B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg De leermiddelen uit de serie Traject Welzijn zijn bestemd voor de opleidingen Deze uitgave Verzorging PW maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. De theorie van deze uitgave sluit volledig aan bij onderstaand werkproces uit het kwalificatiedossier Pedagogisch werk. B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken De leermiddelen uit de serie Traject Welzijn zijn bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke zorg en Sociaal werk. Traject Welzijn | Kwaliteit en deskundigheid MZ niveau 3/4 | Werkboek NUR Codes (sub) 180 Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen Deze uitgave Zorg voor de omgeving PW maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. De theorie van deze uitgave sluit volledig aan bij onderstaande kerntaak uit het kwalificatiedossier Pedagogisch werk. B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten De leermiddelen uit de serie Traject Welzijn zijn bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke zorg en Sociaal werk. Bij dit theorieboek behoort het werkboek Communicatie MZ uit de serie Traject Welzijn. Beroepskrachten Maatschappelijke zorg werken in allerlei organisaties in welzijn en de gezondheidszorg. Daarbij kan gedacht worden aan de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang....

INFORMATIE

AUTEUR
A.C. Verhoef
DIMENSIE
10,79 MB
BESTANDSNAAM
Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek.pdf

OMSCHRIJVING

Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek 3e druk is een boek van A.C. Verhoef uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006622416 Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg communiceer je de hele dag door met cliënten, familie, collega's, leidinggevenden en anderen die betrokken zijn bij de cliëntgroep. Met elk gedrag dat je vertoont, breng je informatie over. Je communiceert bewust en onbewust. Communicatie MZ richt zich op belangrijke aspecten van communicatie, zoals luisteren, gesprekstechnieken, feedback geven en ontvangen, assertiviteit, groepsprocessen en het omgaan met crisissituaties. Dit werkboek Communicatie MZ hoort bij het theorieboek Communicatie MZ en bevat verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en evaluatie-/reflectieopdrachten. De inhoud is geschikt voor mbo-studenten en de (beginnende) beroepsbeoefenaar. Communicatie MZ maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Communicatie MZ sluit volledig aan bij de kerntaken 'Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg' en 'Werken aan kwaliteit en deskundigheid' uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg. Beroepskrachten Maatschappelijke zorg werken in allerlei organisaties in welzijn en de gezondheidszorg. Daarbij kan gedacht worden aan de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Maar ook in welzijnsorganisaties, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Traject Welzijn De serie Traject Welzijn biedt lesmateriaal op mbo-niveau is en is bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke Zorg en Sociaal werk. Het materiaal sluit volledig aan bij de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Traject Welzijn is ontwikkeld op basis van leerstijlen en leerervaringen van mbo-studenten, waardoor zowel studenten met een meer theoretische, als studenten met een meer praktische inslag er gebruik van kunnen maken. Er is rekening gehouden met de verschillende onderwijsstijlen, waardoor Traject Welzijn inzetbaar is binnen elk didactisch model. Traject Welzijn sluit aan bij actuele opvatting over flexibiliteit en zelfstandig leren. Dat betekent dat er onder andere gewerkt wordt met uitgaven die ingedeeld zijn in thema's die bestaan uit theorie en de daarbij behorende verwerkingsopdrachten, praktijksituaties en evaluatie middels de studiehulp. Daarnaast komen de beroepsvaardigheden en de houdingsaspecten van de (beginnende) beroepsbeoefenaar expliciet aan de orde. Deze elementen vormen immers een essentieel onderdeel van de beroepsuitoefening. De leerstof is opgebouwd uit theorie, praktijksituaties en beroepsvaardigheden: - De theorie bevat alle basiskennis en achtergrondinformatie bij het betreffende werkproces en bevat veel voorbeelden uit de beroepspraktijk. De verwerkingsopdrachten sluiten aan bij de leerstof in de theorie. - De praktijksituaties zijn realistische beschrijvingen van situaties uit de beroepspraktijk, inclusief opdrachten gekoppeld aan houdingsaspecten, vaardigheden en kenniselementen. - De beroepsvaardigheden bevatten opdrachten voor het stapsgewijs aanleren van sociaal-agogische, communicatieve, verzorgende en creatieve vaardigheden. De combinatie van deze onderdelen maakt het leren vanuit verschillende invalshoeken mogelijk en kan zowel in een onderwijssituatie als in de beroepspraktijk plaatsvinden. Het complete aanbod van Traject Welzijn bestaat uit: - Theorieboeken met een heldere en gestructureerde uitleg over de benodigde vakkennis, verduidelijkt met veel praktijkvoorbeelden; - Werkboeken met verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en evaluatie-/reflectieopdrachten; - Digitale omgeving met ondersteunend materiaal voor zowel student als docent.

Wil je het boek lezen?Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.C. Verhoef. Lezen Traject Welzijn - Communicatie MZ niveau 3/4 werkboek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN