God En Geweld

God En Geweld - Jean-Pierre Wils | Warmolth.org

...en hindoe gaan op 26 mei met elkaar in debat tijdens een studiebijeenkomst over God en geweld, georganiseerd door de Commissie Dialoog van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken ... PDF ePUB - GOD EN GEWELD ... . Religies vervullen een positieve functie in het leven van miljoenen […] Oorsprong. De god Ares is de zoon van Zeus en Hera (Homeros, Ilias V 890; Hesiodos, Theogonia 921f.). Volgens Homeros, is hij de noodlottige aanstichter van de bloedige strijd, een moordzuchtige krijger, die het hoogste genot vindt in wapengekletter en het aanrichten van een bloedbad, zich met vreugde in de vijandelijke rijen stort, en juic ... bol.com | GOD EN GEWELD, Ren Girard | 9789020922691 | Boeken ... .). Volgens Homeros, is hij de noodlottige aanstichter van de bloedige strijd, een moordzuchtige krijger, die het hoogste genot vindt in wapengekletter en het aanrichten van een bloedbad, zich met vreugde in de vijandelijke rijen stort, en juicht bij het vallen van de verslagenen, bij de ... Drie keer over God Drie keer over God praten bij het Penninckshuis in Deventer. De bijeenkomsten zijn in de Witteveenkamer, bereikbaar via de Spijkerboorsteeg. De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. 18 januari: God en seksualiteit In de Bijbel staan geen regels over liefde, seksualiteit.. Lees verder God en geweld. dr Klaas Goverts - God en geweld in de bijbel deel 2. 29/10/2017; Details Listen dr Klaas Goverts - God en geweld in de bijbel deel 1. 01/10/2017; Details Listen Afgelopen Diensten Preken beluisteren. Beveiligd: Liederen 8 maart. Beveiligd: Liederen 1 maart. H. G. L. Peels, God en geweld in het Oude Testament (Apeldoornse Studies 47), Apeldoorn 2007. K. A. D. Smelik, Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. Bezetting en bevrijding in de Bijbel ... 05 maart 2019 @ 19:45 - 21:30 - Deze keer is het thema: God, religie en geweld… Je hoort het tegenwoordig wel roepen: verbied alle religies, die brengen alleen maar geweld, haat en nijd! Dat lijkt ons kort door de bocht. Maar niettemin is er wel een probleem: Als de Bijbel spreekt over een God die de wereld en de mens liefheeft, hoe zit het dan met teksten die geweld aanmoedigen of ... En voor Augustinus was religio geen stelsel van rituelen en doctrines of een geïnstitutionaliseerde historische traditie, maar een persoonlijk contact met de transcendente aanwezigheid die we God noemen, tevens een band die ons verenigt met het goddelijke en met elkaar. God en geweld: de vragen hierover brengen ons tot in het hart van de Bijbelse boodschap. Over de auteur: Dr. H.G.L. Peels is hoogleraar oudtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Inhoud: "Mijn oog kent geen medelijden" : agressie en geweld in het Oude Testament / H.G.L. Peels. En uit de analyse van Maite Vermeulen, de Correspondent, blijkt dat religie niet de reden is dat er in de Centraal Afrikaanse Republiek gevochten wordt. De aanname dat religie oorzaak is voor geweld en oorlog, klopt niet. Het is namelijk bijna nooit de enige reden. Vaak wordt de naam van God misbruikt om meer macht te krijgen....

INFORMATIE

AUTEUR
Jean-Pierre Wils
DIMENSIE
4,22 MB
BESTANDSNAAM
God En Geweld.pdf

OMSCHRIJVING

Tussen alle vraagstukken die naar aanleiding van 11 september 2001 aan de orde kwamen, is één vraag voor theologen bijzonder interessant: hoe zit het met het verband tussen God en geweld? Is het werkelijk zo dat de spreekwoordelijke intolerantie van de monotheïstische godsdiensten ertoe leidt dat zij tot een door God gelegitimeerd geweld aanleiding geven? Hoewel dit standpunt lange tijd doorging voor politiek incorrect in onze samenleving die zich graag beriep op haar multiculturaliteit, is het gewelddadige karakter van de godsdienst, en met name van de islam, de laatste tijd herhaaldelijk naar voren gebracht. Niet alleen door politici in binnen- en buitenland die te kennen gaven dat de islam een achterlijke godsdienst is die op gespannen voet staat met moderne verworvenheden als de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw, en die daarom een gewelddadige bedreiging vormt voor onze Nederlandse identiteit. Maar vooral ook door cultuurdragers uit islamitische landen zelf, die naar Nederland gevlucht zijn en hier hun bezorgdheid uiten over het gebrek aan vrijheid en tolerantie in de islam, zoals de rechtsgeleerde Afshin Ellian, de schrijver Hafid Bouazza of de politicologe Ayaan Hirsi Ali. Tegenover deze kritische geluiden wijzen de verdedigers van het geloof graag op het onderscheid tussen de vredelievende ware kern van de godsdienst en de culturele aanslibsels die deze kern in de loop der tijden verduisterd hebben, of het nu gaat om vrouwenbesnijdenis, heilige oorlogen of gebrek aan vrij onderzoek. Deze verdediging door te wijzen op het vredelievende wezen van het eigen geloof wordt niet alleen door christenen bedreven, maar evengoed door moslims die een open en moderne vorm van islam voorstaan als een bijdrage aan de Nederlandse multiculturele samenleving. Zoals zo vaak zijn beide standpunten eenzijdig, en ligt de waarheid in het midden dat gevormd wordt door een combinatie van het gelijk aan beide zijden van dit midden.

Wil je het boek lezen?God En Geweld in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jean-Pierre Wils. Lezen God En Geweld Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN