(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment

(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment - none | Warmolth.org

...satie'. De optelsom, als alle medewerkers in voldoende mate aanhaken, is meer succes voor de organisatie als geheel ... Librarika: (Re) vitaliseren van organisaties door empowerment ... . Tine van Regenmortel omschrijft 'empowerment' als: "een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie." (Van Regenmortel, 2002, p. 76). Fred Musch is auteur van 1 boek op Managementboek.nl. 1 Publicatie Events Artike ... We hebben 1 boek gevonden van de auteur Musch, Fred ... ... ." (Van Regenmortel, 2002, p. 76). Fred Musch is auteur van 1 boek op Managementboek.nl. 1 Publicatie Events Artikelen en interviews Recensies Video (Re)vitaliseren van organisaties door empowerment Empowerment verwijst naar het delen van macht en (schaarse) bestaansmiddelen, en de weloverwogen inspanningen van sociale groepen - en hun individuele leden - om hun eigen bestaan in handen te nemen en hun levensomstandigheden - gaande van individuele vaardigheden en zelfvertrouwen tot materiële welvaart en maatschappelijke en politieke part [..] kader van empowerment is heel verscheiden, maar veelal zijn het personen in een minderhedenpositie (bv. patiën- ... breed in de samenleving en organisaties dient door te dringen. Ook daar is herstel nodig. ... maar ook op vlak van organisaties en het beleid. Empowerment bij een patiënt kan bevorderd worden door de inbreng van de patiënt vanaf het begin van het zorgproces mogelijk te maken, door hem in staat te stellen eigen-machtig te beslissen en te handelen. Empower-ment is gericht op het verbeteren van het zelf-vertrouwen, het zelfbewustzijn en het zelfbeeld. Over het algemeen geldt dat ... Bedrijven en organisaties moeten voor een werkomgeving zorgen waarin managers hun werknemers kunnen motiveren en inspireren. Maar effectief 'empowering' leiderschap is ook afhankelijk van de invloed die werknemers op de managers hebben, en van het karakter van de manager. Bedrijven die willen dat hun empowerment programma effectief is, moeten rekening houden met de karaktereigenschappen en ... empowerment Empowerment is een vorm van zelfsturing, hetzij door medewerkers van een organisatie onderling, hetzij door medewerkers in samenwerking met klanten, partners, en waarbij:· zelfstandig (team-)doelen worden gesteld en beslissingen worden genomen binnen aangegeven kaders;· zelf de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor eigen prestaties; Peter Senge, Scharmer, Jaworksi en Flowers beschrijven in hun boek Presence de weg waarlangs diepgaande verandering plaatsvindt. Een van hun opvattingen is dat transformationele verandering alleen kan ontstaan als men in staat is afstand te nemen van het systeem waarin men leeft. Organisaties willen met empowerment leidinggevenden leren loslaten zodat zij ruimte kunnen bieden aan nieuwe ... D eze 3 vragen om te leven en te werken met empowerment kunnen ieder van ons helpen om ons meer te richten op resultaten, door met anderen op een vindingrijke en bekrachtigende manier om te gaan, en bij het maken van stappen om iedere dag iets nieuws te creëren: in ons leven en ons werk. "Deze vragen helpen iemand te transformeren naar zijn of haar 'Creator Oriëntatie'." Jij legt met jouw organisatie een bijzondere Expeditie af. Deze Expeditie wordt gekenmerkt door mooie successen, bijzondere prestaties maar ook pijnlijke tegenslagen. Je kan de weg naar boven nog zo mooi op papier uittekenen, maar op weg naar die lange termijndoelstelling gaat er van alles op je pad komen. Empowerment kun je bewerkstelligen door te luisteren, zelfstandigheid aan te moedigen, mensen regelmogelijkheden te geven, informatie te delen, training en gerichte coaching te bieden. Pas wanneer een mens zijn/haar eigen authenticiteit kent en zonder beperkingen van daaruit kan leven, is er sprake van voll...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
3,57 MB
BESTANDSNAAM
(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment.pdf

OMSCHRIJVING

(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment is een boek van Uitgeverij Kluwer BV

Wil je het boek lezen?(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen (Re)vitaliseren van organisaties door empowerment Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN