Integriteitsbeleid Van De Nederlandse Politie

Integriteitsbeleid Van De Nederlandse Politie - T. Lamboo | Warmolth.org

.... U bent op de hoogte via e-mail. U kunt vervolgens dicide wilt u dit boek wilt kopen of niet (gratis service) ... Integriteit | politie.nl ... . De Rijksrecherche en het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doen onderzoek naar het lek. ... België beklaagt zich over Nederlands vaccin-contract • Lichte stijging op IC. Integriteit en integriteitsbeleid in de politie Studiedag Politieonderzoek 8 december 2009 Kim Loyens Annelies De Schrijver Overzicht ... • Belang van integriteit binnen de politie: - Kenmerken politiewerk (discretionaire ruimte, autor iteit, ... Politiekunde 32 - Het integriteitsbeleid van de ... ... ... • Belang van integriteit binnen de politie: - Kenmerken politiewerk (discretionaire ruimte, autor iteit, dwang,…) maken politieberoep meer vatbaar voor van Tankeren, MHM & van Montfort, AJGM 2012, ' Schieten we er ook wat mee op? De effectiviteit van het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie ', Cahiers Politiestudies, vol. 2012/3, no. 24, 7, pp. 131-149. Koop nu Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie van Mieke van Tankeren bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen! Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie, M.H.M. van Tankeren - Paperback - 9789035244672 | AKO boeken De politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen. • De politie is er altijd voor een veilig Nederland. • De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Compra Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat er toe doet. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat er toe doet (Politiekunde, Band 32) | Tankeren, Mieke van | ISBN: 9789035244672 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Door middel van onder andere risico-inventarisaties (Douane), het introduceren van leermaatregelen in het integriteitsbeleid (KMar), het stimuleren van de dialoog (politie) en het organiseren van reguliere overleggen om kennis uit te wisselen (allen), krijgt dit thema binnen iedere organisatie de noodzakelijke aandacht. Noté /5: Achetez Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat er toe doet de Tankeren, Mieke van: ISBN: 9789035244672 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour Integriteit van de politie ... Politiewetenschap 22. Samenvatting. Wat weten we op basis van Nederlands onderzoek van integriteit, ... Dat biedt perspectieven en aanknopingspunten voor effectief integriteitsbeleid. Sinds het begin van de jaren negentig heeft de verhoogde aandacht voor integriteit vruchten afgeworpen. Buy Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat er toe doet (Politiekunde) 01 by Mieke van Tankeren (ISBN: 9789035244672) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 1. Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Korpsbeheerdersberaad en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn overeengekomen dat Het onderwerp van dit onderzoek is het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie met betrekking tot het gebruik van nieuwe sociale media. Medio 2009 begonnen de eerste wijkagenten Twitter te gebruiken om via digitale weg het contact met hun wijk te versterken. Naast succesverhalen kwamen echter ook een aantal negatieve voorvallen...

INFORMATIE

AUTEUR
T. Lamboo
DIMENSIE
3,63 MB
BESTANDSNAAM
Integriteitsbeleid Van De Nederlandse Politie.pdf

OMSCHRIJVING

Integriteit is juist voor de politie - als handhaver van wetten, regels en normen van wezenlijk belang. Maar wat wordt er bedoeld met politiële integriteit? Met welke instrumenten kan integriteit worden bevorderd? En wanneer is een integriteitsbeleid effectief? Dit boek geeft hierop een antwoord en presenteert op basis van een normatief kader de eisen waaraan een effectief integriteitsbeleid moet voldoen. Het boek laat zien hoe de aandacht voor integriteit en integriteitsbeleid vorm heeft gekregen in de praktijk. Hiervoor zijn niet alleen documenten bestudeerd, maar zijn binnen de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland, Fryslân en Limburg-Noord gesprekken gevoerd met vele korpsleden: van agent tot korpschef. Korpsleden blijken het belang van integriteit voor de politie te herkennen. Wel verschillen de korpsen in de mate waarin de korpsleiding en overige leidinggevenden aandacht besteden aan integriteit. Ook blijkt dat korpsleden verschillend denken over en reageren op de diverse beleidsinstrumenten zoals de omgang met klachten, interne onderzoeken, en ongewenste omgangsvormen, de regelingen voor nevenwerkzaamheden en geschenken, en de voorlichting over integriteit. Dat ligt niet zozeer aan de inhoud van het beleid; de uitvoering op de werkvloer blijkt doorslaggevend.Terry Lamboo was als onderzoekerster verbonden aan de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de afdeling Bestuur & Organisatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is werkzaam als senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij blijft als research-fellow verbonden aan de genoemde onderzoeksgroep.

Wil je het boek lezen?Integriteitsbeleid Van De Nederlandse Politie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T. Lamboo. Lezen Integriteitsbeleid Van De Nederlandse Politie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN