Arbeidssatisficatie in het onderwijs en de jeugdzorg

Arbeidssatisficatie in het onderwijs en de jeugdzorg - J.D. van der Ploeg | Warmolth.org

...nuit onze ervaring met campagnes als We Can Young en Be a man kan Movisie u adviseren op welke manier u succesvol jongeren kunt bereiken ... Hulp op school van Onderwijs Jeugdzorg - Jeugdformaat ... . Naar verwachting worden op de schoolpleinen van zo'n 470 basisscholen door heel Nederland dit jaar nieuwe watertappunten geïnstalleerd, met subsidie vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de komende subsidieronde kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meedoen, zowel voor watertappunten op schoolpleinen als binnen in het schoolgebouw ... School en jeugdzorg. Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regel ... Arbeidssatisfactie in het onderwijs en de jeugdzorg ... ... School en jeugdzorg. Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regels toegelicht. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe en of de nieuwe privacyregels de omschreven regels in de folder wijzigen. Jeugdhulp Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. 8-mrt-2018 - Bekijk het bord "Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs" van swppublishinguitgeverijswp op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Onderwijs, Boeken, Kinderbescherming. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019 30-4-2020 14:00 Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2016 t/m 2018 (respectievelijk 2017 t/m 2019). In het kader van de monitoring van het ... LET OP: de minor duurt 1 semester. Het is behulpzaam als je (stage)ervaring hebt in onderwijs of jeugdzorg (of kinderopvang) - maar de ambitie om verantwoordelijkheid te leren nemen voor zorg en ondersteuning is belangrijker. De PO-Raad kan zich goed vinden in het advies van de Onderwijsraad over de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de problematiek van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Het onderwijs kan daarbij het voortouw nemen, maar kan dit niet alleen....

INFORMATIE

AUTEUR
J.D. van der Ploeg
DIMENSIE
6,65 MB
BESTANDSNAAM
Arbeidssatisficatie in het onderwijs en de jeugdzorg.pdf

OMSCHRIJVING

niet Mensen die tevreden zijn met hun werk zijn gemotiveerder, laten betere prestaties zien en leveren een positievere bijdrage aan het werkklimaat dan ontevreden werknemers. Zij voelen zich meer betrokken bij hun werk en zijn minder geneigd te verzuimen of een andere baan te zoeken. Mensen die hun werk met plezier verrichten, gaan beter om met eventuele stress op het werk en hebben ook minder kans op burn-out. En ten slotte draagt arbeidstevredenheid bij aan het psychische en fysieke welzijn van mensen.Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe het is gesteld met de arbeidstevredenheid van leerkrachten in het onderwijs en van hulpverleners in de jeugdzorg. Dit antwoord is gebaseerd op empirisch onderzoek, uitgevoerd binnen representatieve steekproeven voor leerkrachten en hulpverleners. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vraag hoe in het onderwijs en in de jeugdzorg kan worden voorkomen dat er arbeidsontevredenheid optreedt en geven de auteurs concrete suggesties om de arbeidsvreugde te vergroten.

Wil je het boek lezen?Arbeidssatisficatie in het onderwijs en de jeugdzorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.D. van der Ploeg. Lezen Arbeidssatisficatie in het onderwijs en de jeugdzorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN