Griekse democratie

Griekse democratie - Frits Naerebout | Warmolth.org

...land heb je stemrecht als je van Nederlandse afkomst en 18 jaar bent, in het oude Athene hadden mannen van 20 jaar en Atheense afkomst stemrecht ... Griekse democratie had vooral religieuze trekjes - NEMO ... ... . Na de Tweede Wereldoorlog sloeg een bloedige burgeroorlog tussen een sterke communistische beweging en het leger diepe wonden in de Griekse maatschappij. In 1967 kwam een kolonelsregime aan de macht na een staatsgreep. In 1974 kwam een einde aan die dictatuur en keerde de democratie weer terug. Democratie is een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekent 'regeri ... Griekse democratie had vooral religieuze trekjes - NEMO ... ... . Democratie is een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekent 'regering door het volk'. Grieken en Romeinen kenden een vorm van democratie, maar de moderne vorm kwam tot ontwikkeling in de overgang van middeleeuwen naar ... De geschiedenis van de democratie De macht verschuift naar het volk 13-15 jaar. 15:00 Leven Aarde en ruimte 13-15 jaar. 02:57 Tempels van de oude Grieken Huizen voor de goden Deze video vind je in de volgende thema's. 10 video's 16-18 jaar. Geschiedenis examen: tijdvak 2, Grieken en Romeinen H/V examenvideo's bij geschiedenis over de ... Er zijn twee korte perioden van democratie geweest. De eerste was de Griekse. Die duurde ruim anderhalve eeuw en bestond alleen in bepaalde delen van Griekenland, met Athene als voorbeeld. En de Grieken kenden de slavernij, ook deze slaven deden niet mee aan politieke discussies of besluitvorming. Maar zelfs zonder deze kritiek op de Griekse kijk op mensenrechten, valt de directe democratie uit Athene misschien tegen. Ook lang niet alle stemgerechtigden deden mee aan de democratie. Het woord democratie komt uit het Grieks want Demos betekent ´volk´ en cratie komt van kratein wat ´wet´ betekent. Het volk maakt de wet in een democratie. Veel democratische beslissingen werden met een referendum genomen of in ieder geval werd de assemblee geraadpleegd. Het begrip 'democratie' stamt af van de Griekse woorden voor 'volk' en 'heersen', waarmee gelijk de essentie van een democratie wordt aangeduid - namelijk een belangrijke rol voor het volk in politieke processen. Deze rol kan zowel een direct (in Athene stemden mannelijke burgers direct over wetten) ... De Griekse oudheid wordt vaak beschouwd als de bakermat van de Westerse samenleving. Democratie, kunst, theater, filosofie, wetenschap: allemaal vinden ze hun oorsprong bij of boekten ze een belangrijke vooruitgang dankzij de klassieke Grieken. Verspreid over honderden poleis leefden de verschillende gemeenschappen in het gebied rond de Middellandse en Zwarte Zee, en verspreidden van daaruit ... In Griekse democratie wordt een helder beeld gepresenteerd van wat democratie in het oude Griekenland inhield en hoe een democratisch staatsbestel tweeëneenhalfduizend jaar geleden functioneerde. Maar ook confronteert de auteur de antieke en moderne democratie met elkaar, ... Griekse democratie | ISBN 9789059972124 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken....

INFORMATIE

AUTEUR
Frits Naerebout
DIMENSIE
8,67 MB
BESTANDSNAAM
Griekse democratie.pdf

OMSCHRIJVING

Het democratisch ideaal is wereldwijd diep geworteld en zwaar bevochten. Maar waar komt het oorspronkelijk vandaan? Hebben de Grieken de democratie 'uitgevonden'? En zo ja, in hoeverre lijkt onze huidige democratie dan nog op de staatvorm zoals de Grieken die in vijfde en vierde eeuw voor Christus ontwikkelden?In Griekse democratie schetst Frits Naerebout een helder beeld van de klassieke democratie en hoe een democratisch staatsbestel tweeëneenhalfduizend jaar geleden functioneerde. Door de antieke en moderne democratie met elkaar te confronteren, wordt de lezer geprikkeld om na te denken over een staatsvorm die we kennelijk in meerderheid toejuichen en koesteren. Griekse democraten én anti-democraten houden ons daarbij een spiegel voor.

Wil je het boek lezen?Griekse democratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Frits Naerebout. Lezen Griekse democratie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN