De hulpverlener getoetst

De hulpverlener getoetst - H. Oostrik | Warmolth.org

...houding en gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening Hoofdstuk 1 visie op het voeren van een gesprek Samenwerken centraal in hulpverlening Hulpverlener & cliënt handelen vanuit eigen deskundigheid & verantwoordelijkheid Hulpverlener deskundig hanteren methodiek & analyseren probleemsituaties verantwoordelijk proces Cliënt verantwoordelijk voor ingebrachte problematische situatie & deskundig eigen ... PDF Beroepscode 2011 ... ... Het boek 'Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken' vertrekt van de zelfbeschikking van de cliënt. Wordt de cliënt binnen de hulpverlening benaderd als een autonoom dan wel als een heteronoom mens? Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. De wijziging verduidelijkt dat de hulpverlener de patiënt niet allee ... Stichting Manna - Manna - Family care ... ... Het boek 'Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken' vertrekt van de zelfbeschikking van de cliënt. Wordt de cliënt binnen de hulpverlening benaderd als een autonoom dan wel als een heteronoom mens? Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. De wijziging verduidelijkt dat de hulpverlener de patiënt niet alleen moet informeren, maar dat zij met elkaar in gesprek moeten. Zo kunnen zij samen een goede afweging maken van de mogelijkheden en alternatieven. Langere bewaartermijn van het medisch dossier. De tweede wijziging van de WGBO gaat over het de bewaartermijn van het medisch ... Op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst moet de zorgaanbieder bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, ... Het ter discussie staande (medisch) handelen wordt volledig getoetst aan het burgerlijk recht. 3 Aansprakelijkheid van de hulpverlener op de buitencontractuele grondslag 3.1 Een onrechtmatige daad van de hulpverlener 3.1.1 Onrechtmatig gedrag 3.1.2 De norm waaraan het handelen van de arts en het ziekenhuis wordt getoetst 3.1.3 Illustraties van typen onrechtmatige daad 3.1.4 Het bewijs van de onrechtmatige daad De Hogeschool Rotterdam heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan de voorgestelde bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Het voorliggende onderzoeksrapport geeft een nadere validering van het beroepscompetentieprofiel van de Medisch Hulpverlener op hbo- hulpverlener iemand die voor zijn beroep actief is in de hulpverlening, hetzij bij noodsituaties en calamiteiten, hetzij voor persoonlijke problemen van bv. medische, psychische of sociale aard Doorgaans niet met inbegrip van politieagenten, hoewel ook deze ruimere toepassing voorkomt. Het verkregen beeld wordt getoetst aan de DSM V (handboek met standaarden/criteria voor psychiatrische diagnostiek) criteria voor autisme spectrum stoornissen. Met het uitkomen van de DSM V (2013) is een nieuwe classifixatie aangehouden.Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de verschillende autisme spectrum stoornissen....

INFORMATIE

AUTEUR
H. Oostrik
DIMENSIE
10,79 MB
BESTANDSNAAM
De hulpverlener getoetst.pdf

OMSCHRIJVING

De hulpverlener getoetst

Wil je het boek lezen?De hulpverlener getoetst in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Oostrik. Lezen De hulpverlener getoetst Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN