De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7

De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7 - M.R. van den Berg | Warmolth.org

...l Paulus. Door Paulus gesticht De eerste brief aan de Korinthiërs is, anders dan de Romeinenbrief, gericht aan een gemeente die de apostel Paulus zelf had gesticht, in de jaren 50-52 ... bol.com | De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7 ... ... . Auteur: 1 Korintiërs 1:1 geeft aan dat de apostel Paulus de auteur van 1 Korintiërs is. Datering: Het boek 1 Korintiërs is rond 55 na Christus geschreven. Doel van schrijven: De apostel Paulus stichtte de kerk in Korinthe.Een paar jaar nadat hij de kerk verlaten had, kreeg de apostel Paulus verontrustende berichten te horen over de kerk in Korinthe. De brieven van Paulus aan de Korintiërs. Deze twee ... 1 Korinthiërs 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling ... .Een paar jaar nadat hij de kerk verlaten had, kreeg de apostel Paulus verontrustende berichten te horen over de kerk in Korinthe. De brieven van Paulus aan de Korintiërs. Deze twee brieven zijn waarschijnlijk de tweede en vierde brief die Paulus aan deze gemeente schreef. De overige twee zijn niet bewaard gebleven, blijkbaar omdat die voor ons niet nuttig zijn. De twee worden hieronder apart behandeld: 1 Korintiërs. Auteur — Paulus. Tijd — 55 - 57 na Chr. De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs (andere spelling Corinthiërs; kortweg 2 Korintiërs of 2 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in de Griekse havenstad Korinthe, geschreven rond 56 n.C. tijdens zijn derde zendingsreis.De brief sluit aan op de vorige brief aan de heiligen aldaar (zie Eerste brief ... Ik ben blij dat ik je dit derde deel uit de Rotsvast-reeks kan aan-bieden. Een mevrouw die het eerste deel (over de brief aan de Ro-meinen) had gelezen, belde mij op om te vragen waar het tweede deel bleef. Wat haar had aangesproken, was dat het boek 'een-voudig en dicht bij de Bijbel was'. Een mooier compliment kan 14. De gave der profetie en der talen. 1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.. 2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.. 3 Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het boek telt 13 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks. Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 1. Geplaatst door leopardoel januari 1, 2013 maart 15, 2013 Geplaatst in Uncategorized. Inleiding. De stad Korinte ligt aan de smalle landstrook, die Griekenland verbindt met de zuidelijke eilanden tussen de Egeïsche en Adriatische zeeën. De woorden "ik houd van je" klinken heel eenvoudig. Als ze echter vanuit het hart komen en oprecht gemeend zijn, zit er een geweldige diepte in. Paulus wijdt in zijn eerste brief aan de gemeente te Korinthe zelfs een heel hoofdstuk aan de liefde. De eerste brief aan Timoteüs bevat aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de christelijke gemeente. Korte inhoud 1 Timoteüs geeft richtlijnen voor het gedrag van hen die leiding geven in de christelijke gemeenten. In het eerste hoofdstuk wordt de taak die Timoteüs opgedragen is opnieuw ... 2 Johannes. Artikel . § 4. De brieven aan de Korintiërs Er bestaat nu vrijwel algemene eensgezindheid over dat Paulus de auteur is van maar zeven van de brieven die op zijn naam staan: de eerste brief aan de Tessalonicenzen, de twee brieven aan de Korintiërs, de brief aan de Galaten en de Romeinen en het briefje aan Filemon. 5. De zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. 1 Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een Lev. 18:8. Deut. 27:20. zijns vaders huisvrouw heeft.. 2 En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 2 Korintiërs genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Het boek telt 13 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks....

INFORMATIE

AUTEUR
M.R. van den Berg
DIMENSIE
6,14 MB
BESTANDSNAAM
De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.R. van den Berg. Lezen De eerste brief aan de Korintiers hoofdstuk 1-7 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN