Executierecht

Executierecht - A.W. Jongbloed | Warmolth.org

...ering, de Faillissementswet en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek het beslag- en executierecht ... Executierecht door Ton Jongbloed (Boek) - Managementboek.nl ... . Het beslag- en executierecht gaat over de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels. Het is het sluitstuk van de gerechtelijke afhandeling van geschillen. executeren Maatregelen tegen de eigenaar van een perceel die de verplichtingen van een hypothecaire lening of andere bevoorrechte schulden, zoals belastingschulden, niet is nagekomen; wordt gebruikt om de verkoop van het perceel af te dwingen zodat de schuld kan worden betaald . EXECUTIERECHT. Heeft u een vonnis of een vordering op iemand en lost diegene zijn schuld nie ... Studystore | Executierecht, Jongbloed, A.W. | 9789013140781 ... . EXECUTIERECHT. Heeft u een vonnis of een vordering op iemand en lost diegene zijn schuld niet in? Dan schakelt u Koning en de Raadt Incasso en Juristen in om de schuld te innen. Executoriaal beslag. Als uw vordering na een gerechtelijke procedure wordt toegewezen, of u heeft een vonnis dan kan Koning en De Raadt dit voor u executeren. Advocaat Beslag- en executierecht: Bekijk alle advocatenkantoren en gespecialiseerde beslag- en executierecht advocaten. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat beslag- en executierecht. Beslag- en executierecht is lastige materie. De meesten, zowel juristen als niet-juristen, denken te weten wat wel en wat niet kan en hoe een beslagproces moet lopen, maar schijn bedriegt. Niet alles is zomaar geoorloofd en mag in werking worden gezet. In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks wordt het beslag- en executierecht behandeld.. Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren. Beslagrecht en executierecht: conservatoir beslag leggen. Om geld of andere zaken veilig te stellen, kan er in Nederland nog voordat er een dagvaarding is uitgebracht, conservatoir beslag worden gelegd. U legt dan beslag op bijvoorbeeld een bankrekening of op een klant die nog moet betalen aan uw (wanbetalende) tegenpartij. Dat heet dan ... executierecht bieden, behalve nadat de schuld opeisbaar is geworden (de schuldenaar kan dan. immers ook steeds instemmen met een inbetalinggeving) 156 . 2. Voorwaarden. Om uitvoerend beslag te kunnen leggen volgens de regels van gemeen recht 157 moet de. schuldeiser wel beschikken over: Categorie: executierecht - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from ... Flinck Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten op het gebied van beslagrecht en executierecht. De advocaten van Flinck procederen regelmatig over beslag- en executiegeschillen, waardoor zij actuele en parate kennis hebben op dit bijzondere terrein. executieverkoop pandrecht, oproepingstermijn niet onredelijk kort, geen strijd met artikel 3:325 BW, geen verlof van voorzieningenrechter nodig, redelijke uitoefening van executierecht ECLI:NL:RBLIM:2015:120 Rechtbank Limburg, 07-01-2015, 3198823 CV EXPL 14-7425 Het executierecht, waarin de gedwongen uitvoering van verbintenissen wordt geregeld, is het onmisbare sluitstuk van de private rechtsorde. Het zorgt ervoor dat de uitvoering van verbintenissen en de uitkomst van een procesgang uiteindelijk tot resultaat leiden....

INFORMATIE

AUTEUR
A.W. Jongbloed
DIMENSIE
12,24 MB
BESTANDSNAAM
Executierecht.pdf

OMSCHRIJVING

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen dwangsom en gijzeling aan bod. Na de indirecte dwangmiddelen komt het pièce de résistance, het beslagrecht, aan de orde. We kennen in Nederland vele soorten beslagen; in hoofdstuk 3 is eerst een overzicht gegeven van de diverse beslagen waarbij voorts aandacht is besteed aan enkele algemene onderwerpen die voor vele beslagen van belang zijn. Vervolgens is bij de bespreking van de diverse beslagen de wettelijke volgorde aangehouden, waarbij eerst de executoriale en pas daarna de conservatoire beslagen de revue passeren. Tot slot wordt ingegaan op de uitspraak HR 13 september 2013 over het bewijsbeslag in niet-IE-zaken. In verband met het inleidende karakter van dit boekje is getracht zoveel mogelijk algemene regels weer te geven en de bespreking van de afzonderlijke executiemiddelen en bewarende maatregelen zo kort mogelijk te houden.

Wil je het boek lezen?Executierecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.W. Jongbloed. Lezen Executierecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN