Agressie

Agressie - none | Warmolth.org

...m op om te verwijzen naar subtiele vijandige opmerkingen ... Agressief? Omgaan met je eigen agressieve gedrag en dat ... ... . Als je bijvoorbeeld aan een allochtoon vraagt "Waar ben je geboren?" kan dat worden ervaren als een manier om duidelijk te maken dat ie 'anders' is. Agressie en geweld Hoewel de begrippen dicht bij elkaar liggen, betekenen agressie en geweld niet hetzelfde. Onder geweld versta je het toebrengen van lichamelijk letsel, en/of vernietigen en kapot maken van iets. Het begrip agressie is breder, daaronder vat je onder ... Agressief? Omgaan met je eigen agressieve gedrag en dat ... ... . Het begrip agressie is breder, daaronder vat je onder meer ook het bedreigen, schelden en domineren. Agressie Omgaan met irritatie en frustatie van mensen met dementie Al in het beginstadium van dementie kan je naaste geïrriteerd reageren. Wat kun je doen, zodat je voorkomt dat dit zich ontwikkelt tot agressief gedrag? Lees verder Tips om goed om te gaan met agressief gedrag Hoe ga ... Agressie is te herkennen en valt, bij adequaat reageren, vaak te deëscaleren. Dat dat niet altijd lukt is frustrerend en onrechtvaardig. Maar het idee dat we collectief steeds vaker slachtoffer zijn van zinloos geweld maakt mensen angstig en draagt wellicht niet bij aan een constructieve en effectieve manier van reageren tegenover agressie. Agressie. Ook al staan agressieve uitingen meestal niet direct op de voorgrond bij een cliënt, toch heeft het veel impact op de kwaliteit van leven. Het is voor zowel de cliënt als de medewerker goed om agressie zoveel mogelijk te beperken en hier professioneel mee om te gaan. Hoe we dit binnen Archipel doen kun je hieronder zien....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
5,18 MB
BESTANDSNAAM
Agressie.pdf

OMSCHRIJVING

Onze samenleving wordt dagelijks opgeschrikt door uitingen van agressief gedrag. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar mogelijke determinanten en uitingen van agressie en is veel ervaring opgedaan met de regulering van agressieve handelingen. Dit laatste is vooral van belang voor mensen die in hun dagelijkse beroepsbeoefening met agressie te maken krijgen en van wie een regulerende, signalerende en/of preventieve rol wordt verwacht. Maar ook voor (aanstaande) wetenschappers en de geïnteresseerde leken die zich verder willen verdiepen in de uiteenlopende aspecten van het verschijnsel agressie vormt dit boek een goede leidraad. De hier gepresenteerde uitgave geeft de recente ontwikkelingen weer op het gebied van agressie.

Wil je het boek lezen?Agressie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Agressie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN