PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is voor deze website en dient door ons en regelt de privacy van haar gebruikers die ervoor kiezen om deze te gebruiken. Het beleid definieert de verschillende gebieden waarop de privacy van de gebruiker is betrokken en schetst de verplichtingen en behoeften van gebruikers, de website en de website-eigenaren. Daarnaast zal de manier waarop deze website verwerkt, opgeslagen en beschermt gebruikersgegevens en-informatie ook worden gedetailleerd in dit beleid. De website deze website en haar eigenaren nemen een proactieve benadering van de privacy van gebruikers en zorgen ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om de privacy van haar gebruikers tijdens het bezoek ervaring te beschermen. Deze website voldoet aan alle internationale wetten en privacyeisen voor gebruikers. Gebruik van cookies deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring bij het bezoeken van de website te verbeteren. Indien van toepassing gebruikt deze website een cookie control systeem dat de gebruiker bij het eerste bezoek van de website in staat stelt het gebruik van cookies op hun computer / apparaat toe te staan of te voorkomen. Dit voldoet aan recente wettelijke vereisten voor websites om expliciete toestemming van gebruikers te verkrijgen alvorens bestanden te verlaten of te lezen, zoals cookies op de computer / apparaat van een gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker die informatie bijhouden, opslaan en opslaan over de interacties van de gebruiker en het gebruik van de website. Dit stelt de website, via haar server, in staat om gebruikers te voorzien van een persoonlijke ervaring binnen deze website.Gebruikers wordt geadviseerd om, indien zij het gebruik en het opslaan van cookies van deze website op de harde schijf van de computer willen weigeren, binnen de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser de nodige maatregelen te nemen om alle cookies van deze website en haar externe leveranciers te blokkeren. Deze website gebruikt tracking software om de bezoekers te controleren om beter te begrijpen hoe ze het gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie opslaan op de harde schijf van uw computer om de betrokkenheid en het gebruik van de website op te sporen en te monitoren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, opslaan of verzamelen. U kunt hier het Privacybeleid van Google lezen voor meer informatie. Andere cookies kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer door externe providers wanneer deze website gebruik maakt van verwijzingsprogramma ' s, gesponsorde links of advertenties. Deze cookies worden gebruikt voor verwijzingsconversie en tracking en verlopen meestal na 30 dagen, hoewel sommige langer kunnen duren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, opgeslagen of verzameld. Contact-en communicatiegebruikers die contact opnemen met deze website en / of haar eigenaren doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonsgegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden geheim gehouden en veilig opgeslagen totdat ze niet meer nodig zijn of niet meer gebruikt worden, zoals beschreven in de Data Protection Act 1998. Er is alles aan gedaan om een veilig formulier voor het e-mail verzenden proces te garanderen, maar adviseer gebruikers die dat formulier gebruiken voor e-mail processen dat ze dit op eigen risico doen. Deze website en haar eigenaren gebruiken alle informatie die u verstrekt om u te voorzien van aanvullende informatie over de producten / diensten die zij aanbieden of om u te helpen eventuele vragen of vragen die u hebt ingediend te beantwoorden. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om u te abonneren op een e-mail nieuwsbrief programma dat de website opereert, maar alleen als dit duidelijk is gemaakt aan de gebruiker en uw uitdrukkelijke toestemming is verleend op het moment van het indienen van een formulier aan het e-mail proces. Of wanneer de consument eerder een product of dienst waarop de e-mailbrief betrekking heeft, heeft gekocht of aangevraagd bij het bedrijf. Dit is geenszins een volledige lijst van de rechten van de gebruiker met betrekking tot de ontvangst van e-mail marketing materiaal. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. E-mail NEWSLETTER deze website beheert een e-mail nieuwsbrief programma, gebruikt om abonnees te informeren over de producten en diensten die door deze website worden geleverd. Gebruikers kunnen zich aanmelden via een geautomatiseerd online proces als ze dat willen, maar naar eigen goeddunken. Sommige abonnementen kunnen handmatig worden verwerkt door voorafgaande schriftelijke toestemming met de gebruiker. Abonnementen worden genomen in overeenstemming met de Spam wetten die zijn opgenomen in de privacy-en Electronic Communications Regulations 2003. Alle persoonsgegevens met betrekking tot abonnementen worden veilig opgeslagen overeenkomstig de Data Protection Act 1998. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden of gedeeld met bedrijven / personen buiten het bedrijf dat deze website exploiteert. Onder de Data Protection Act 1998 kunt u een kopie vragen van de persoonlijke informatie die over u wordt bewaard door het e-mail nieuwsbrief programma van deze website. Er moet een kleine vergoeding betaald worden. Als u een kopie wilt van de informatie die u heeft, kunt u zich wenden tot het zakelijke adres onderaan dit beleid. E-mail marketing campagnes gepubliceerd door deze website of de eigenaren kunnen tracking functies binnen de werkelijke e-mail bevatten. De activiteit van de abonnee wordt gevolgd en opgeslagen in een database voor toekomstige analyse en evaluatie. Een dergelijke gecontroleerde activiteit kan omvatten: het openen van e-mails, het verzenden van e-mails, het klikken op links binnen de e-mail inhoud, tijden, data en frequentie van activiteit [Dit is verreweg geen volledige lijst]. Deze informatie wordt gebruikt om toekomstige e-mailcampagnes te verfijnen en de gebruiker te voorzien van meer relevante inhoud op basis van hun activiteit. In overeenstemming met de Spam-wetten en de Privacy-en elektronische-communicatieregels 2003 hebben abonnees de mogelijkheid om zich op geen enkel moment te abonneren via een geautomatiseerd systeem. Dit proces is gedetailleerd aan de voet van elke e-mailcampagne. Als een automatisch afmeldingssysteem niet beschikbaar is, worden duidelijke instructies over hoe u zich afmeld. Externe links hoewel deze website alleen betrekking lijkt te hebben op kwaliteit, veiligheid en relevante externe links, worden gebruikers geadviseerd om een beleid van voorzichtigheid te volgen alvorens te klikken op externe links die op deze site worden vermeld. De eigenaren van deze website kunnen de inhoud van een extern gelinkte website niet garanderen of verifiëren ondanks hun inspanningen. Daarom dient de gebruiker erop te wijzen dat op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en zijn eigenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een externe links genoemd. Gesponsorde Links en advertenties deze website kan gesponsorde Links en advertenties bevatten. Deze zullen meestal worden geserveerd via onze advertentiepartners, die kunnen hebben gedetailleerde Privacybeleid rechtstreeks betrekking op de advertenties die zij dienen. Door op dergelijke advertenties te klikken, sturen wij u naar de website van de adverteerders via een verwijzingsprogramma dat cookies kan gebruiken en het aantal doorverwijzingen van deze website zal controleren. Dit kan het gebruik van cookies omvatten die op zijn beurt kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Gebruikers dienen er daarom op te wijzen dat zij op eigen risico op gesponsorde externe links klikken en dat deze site en haar eigenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een Externe link genoemd. Sociale media platforms communicatie, betrokkenheid en acties die worden ondernomen via sociale media platforms buiten deze website en de eigenaren ervan nemen deel aan, respectievelijk, voor de Voorwaarden en het privacybeleid dat wordt gehouden met elk sociaal media platform. Gebruikers worden aangemoedigd om sociale media platforms verstandig te gebruiken en met de nodige zorg en voorzichtigheid te communiceren / te benaderen met betrekking tot hun privacy en persoonsgegevens. Deze website noch haar eigenaren zullen ooit persoonlijke of gevoelige informatie vragen via sociale media platforms en gebruikers die gevoelige gegevens willen bespreken aanmoedigen om contact met hen op te nemen via communicatiekanalen zoals telefoon of e-mail. Deze website kan gebruik maken van sociale sharing knoppen die helpen om Web content rechtstreeks te delen van webpagina ' s naar het sociale media platform in kwestie. Gebruikers worden geadviseerd alvorens gebruik te maken van dergelijke social sharing knoppen dat ze dit doen naar eigen goeddunken en merk op dat het social media platform uw verzoek om een webpagina te delen kan volgen en opslaan via uw account op het social media platform.